Sunday, 24 January 2016

A pidgeon sat on a branch reflecting on existence/Holub sedel na konari a rozmýšľal nad životom (2014)

- What are you doing for us?
- Reading a poem.
- A poem? Okay. And who taught you that?
- I did myself.
- You learned the poem yourself? That was very good of you. What's the poem about?
- A bird.
- It's about a bird? What kind of bird?
- A pigeon.
- About a pigeon! And what did the pigeon do?
- It sat on a branch.
- It sat on a branch? What did it do on the branch?
- It rested and reflected.
- It rested and reflected? What did the pigeon reflect on?

- A čo nám predvedieš ty?
- Prečítam báseň.
- Báseň? Okej. Kto ťa ju naučil?
- Ja sama.
- Naučila si sa báseň sama? To je skvelé. O čom je tá báseň?
- O vtákovi.
- Je o vtákovi? O akom vtákovi?
- Holubovi.
- O holubovi! A čo spravil holub?
- Sedel na konári.
- Sedel na konári? A čo tam robil?
- Odpočíval a rozmýšľal.
- Odpočíval a rozmýšľal? A o čom ten holub rozmýšľal?

Sunday, 10 January 2016

The Curse of the Jade Scorpion/Prekliatie žltozeleného škorpióna (2001)

Al: So did you tell her who's boss?
C.W.: Is she kidding, talking to me like that? It's 'cause she thinks she's smarter... you know, 'cause she graduated from Vassar and I went to driving school.

Al: Tak čo, povedal si jej, kto je tu šéf?
C. W.: Robí si srandu, keď sa so mnou tak rozpráva? Ona si myslí aká je len múdra...lebo študovala na univerzite Vassar a ja mam tak akurát vodičský kurz.