Sunday, 10 January 2016

The Curse of the Jade Scorpion/Prekliatie žltozeleného škorpióna (2001)

Al: So did you tell her who's boss?
C.W.: Is she kidding, talking to me like that? It's 'cause she thinks she's smarter... you know, 'cause she graduated from Vassar and I went to driving school.

Al: Tak čo, povedal si jej, kto je tu šéf?
C. W.: Robí si srandu, keď sa so mnou tak rozpráva? Ona si myslí aká je len múdra...lebo študovala na univerzite Vassar a ja mam tak akurát vodičský kurz.
The curse of the jade scorpion is a cozy romantic comedy that won't give you caries. No Jennifer Aniston, no Bradley Cooper. I've seen this one 10 years ago or more and I remember enjoying it very much. I guess it was my first encounter with Woody Allen. Now I decided for a rewatch and I was surprised by many negative reviews when I browsed the internet. I don't know why. Most of the people enjoy his older films like Manhattan, which are wonderful but why keep doing the same thing again and again. As great as they were, they still somehow feel like a platform for him to bombard you with Woody's witty one liners, whereas The curse of the jade scorpion has a story and a good one.
C.W.: I can't stand her.
Betty Ann: Don't pay attention to him. He's a sleazy little megalomaniac who's afraid of women.
It's 1940s and Woody plays an elderly detective in an insurance company, C. W. Briggs. Not long ago he got a new boss, Betty Anne Fitzgerald, played by Helen Hunt. For some reason he seems to be quite annoyed with her and he's not afraid to say it out loud.
C.W.: I hate her just like I hate that German Chancellor with the moustache.
One evening they're having a night out with their colleagues and go to see a magician's performance. The magician (hello, Charles Emerson Winchester III from MASH!) hypnotizes them to believe they are newlywed couple on their honeymoon. Their colleagues laugh their ass off and after a few moments the couple is woken up from the hypnosis but they can't remember anything at all. 
The catch is that the magician didn't deprogram them and anytime the words ''Constantinople'' or ''Madagascar'' are mentioned they fall in the trance again (weird that Woody didn't decide to use the words: Istanbul and Constantinople as a reference to the 1950s song, well maybe that's the reason ). The magician is not stupid though. He uses Helen Hunt and Woody Allen to steal jewels, something which they obviously have no idea about. Many funny moments are based on that that Woody's trying to solve the mystery and catch the thief, who he is himself.
C.W. Briggs: They say, I always get my man.
Laura Kensington: Me too.
No detective story in the noir style can exist without a femme fatale, who is played by Charlize Theron in this one. I'm gonna just use several pictures of her character because she was that lovely.
Did you know that ''Tom Hanks and Jack Nicholson both turned down the role of C.W. Briggs. So Allen decided to play the role himself.'' I can't imagine anyone else in the role of C. W. though. (source IMDB.com)
In addition to the interesting comical plot and a good cast the film has truly a warm and cozy feel about it. Woody Allen makes it seem like the 1940s were the loveliest decade and with its charming setting, mellow lighting and jazz music the film is ideal for watching in winter with a warm blanket and a glass of wine. The curse of jade scorpion is very much inspired with the classical noir films like Double indemnity and Big sleep, however, instead of drama and mystery it goes for comedy, which I appreciate. It is not often that a noir film can be considered tranquilizing and cozy but that's just the way it is.
Prekliatie žlozeleného škorpióna je pohodová romantická komédia, ktorá vám však žiadne kazy nespôsobí. Žiadna Jennifer Aniston, žiaden Bradley Cooper. Tento film som videla asi pred desiatimi rokmi a pamätám si, že sa mi veľmi páčil. Myslím, že to bolo moje prvé stretnutie s Woody Allenom. Teraz som sa rozhodla, že si ho pozriem znova a keď som si o ňom čo-to googlila, bola som prekvapená koľko negatívnych recenzií na mňa vybehlo. Netuším prečo. Väčšinu ľudí oslovili jeho staršie filmy ako napríklad Manhattan, ktoré sú skvelé, ale prečo robiť dookola to isté? Aj keď vtedy boli originálne, stále som mala pocit, že vlastne slúžia iba ako nástroj pre Woodyho, aby nás mohol bombardovať svojimi vtipnými hláškami, zatiaľčo  Prekliatie žltozeleného škorpióna má príbeh a to dosť dobrý.
C.W.: Neznášam ju.
Betty Ann: Nevšímajte si ho. Je to slizký malý megalomon, ktorý sa bojí žien. 
Sú štyridsiate roky a Woody hrá postaršieho detektíva v poisťovacej spoločnosti, C. W. Briggsa. Nedávno dostal novú šéfku, Betty Ann Fitzgerald, ktorú hrá Helen Hunt. Z nejakého dôvodu ju nemá rád a nemá problém to dávať nahlas a opakovane najavo.
C. W.: Nenávidím ju ako nenávidím toho nemeckého kancelára s divnými fúzikmi.
Jedného večera si výjdu ako celé oddelenie do mesta, aby si pozreli kúzelnícke predstavenie. Kúzelník (Zdravím, Charles Emerson Winchester tretí z MASHu) ich zhypnotizuje, aby si mysleli, že sú novomanželia na svadobnej ceste. Kolegovia sa na nich zabávajú a po chvíľke sa pár preberie a ani jeden z nich si vôbec nič nepamätá.
Háčik je v tom, že kúzelník ich hypnózu nezrušil a kedykoľvek počujú slová "Konštantinopol" alebo "Madagaskar" upadnú do tranzu znova (zvláštne, že Woody si nevybral slová "Istanbul" a "Konštantinopol" podľa známej piesne z 50. rokov. Možno však práve preto nie). No kúzelník nie je hlúpy. Využíva Helen Hunt a Woodyho Allena, aby kradli šperky, o čom pochopiteľne nemajú ani poňatia. Veľa vtipných momentov vyplýva z toho, že Woody sa snaží chytiť zlodeja, ktorým je on sám.
C. W. Briggs: Hovorí sa, že svojho muža vždy dolapím.      
Laura Kensington: Ja tiež.
Žiadna detektívka v štýle noir nemôže existovať bez femme fatale, ktorú tu hrá Charlize Theron. Bola taká čarovná, že teraz sem musím dať hneď niekoľko jej obrázkov z filmu.
Vedeli ste, že Tom Hanks a Jack Nicholson odmietli účinkovať v role C. W. Briggsa, takže sa toho zhostil sám Woody? Aby som vám pravdu povedala, nedokážem si v nej predstaviť nikoho iného ako Woodyho Allena. (zdroj IMDB.com)
No ľudia si na mňa obyčajne zvyknú. Mohli by sa neskôr stretnúť a mohli by ste si na mňa zvyknúť aj vy, ak máte záujem.
Okrem zaujímavej komediálnej zápletky a dobrého obsadenia má film aj výnimočne hrejivú a pohodovú atmosféru. Woody Allen robí zo 40. rokov skoro až idylickú dekádu a vďaka elegantnému prostrediu, útulnému osvetleniu a džezovej hudbe je film ideálny na zimné večery s teplou dekou a pohárom vareného vína. Prekliatie žltozeleného škorpióna je do veľkej miery inšpirované klasickými noir filmami ako Double indemnity a Big sleep. No miesto drámy a záhadnosti stavia na komédii, čo je presne môj štýl. Noir filmy sa vo všeobecnosti nedajú považovať za pohodové a hrejivé, ale Kliatba žltozeleného škorpióna je presne taká a veľmi jej to svedčí.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.