Sunday, 21 February 2016

Her er Harold /Harold (2014)

"I am very sorry for the trash... I can't read it. I'm dyslectic, dear Sjöberg."
"I'm no dear to you."
"You're a lame kidnapper. End this now and you'll get a small fine."
"I have chronic stomachache because of you. Heart problems and insomnia. You dishonored everything I worked for. My furniture is worthless because of you and you ruined me completely. Don't talk to me about fines!"
"Well... hmmm.... you're a furniture maker then."

"Velmi se omlouvám za harampádí… Nemůžu to číst. Mám dyslexii, můj drahý Sjöbergu." 
"Pro tebe nejsem žádný drahý."
"Jsi docela k ničemu únosce. Skonči to teď, a bude tě to stát jen malou pokutu."
"Kvůli tobě mě bolí břicho. Mám arytmii. Špatně spím. Zneuctil jsi všechno, co jsem vybudoval, o čem jsem snil, udělal jsi ze mě nulu, můj nábytek je kvůli tobě bezcenný, a mě jsi taky naprosto zničil. Tak mi tady nemluv o pokutách!"
"Páni... Hm. Takže ty jsi tedy výrobce nábytku."

Sunday, 7 February 2016

Kis Kisko Pyaar Karu/ Whom Should I Love/ Koho mám milovať (2015)


Everybody has holiday once in a while. Even logic. Do you know where does logic NOT go for holiday? India.

Každý má z času na čas dovolenku. Aj logika. A viete kam logika určite na dovolenku nechodí? Do Indie.