Sunday, 7 February 2016

Kis Kisko Pyaar Karu/ Whom Should I Love/ Koho mám milovať (2015)


Everybody has holiday once in a while. Even logic. Do you know where does logic NOT go for holiday? India.

Každý má z času na čas dovolenku. Aj logika. A viete kam logika určite na dovolenku nechodí? Do Indie.
I was wondering what to watch next. Something that would give me a big experience you know. I've wanted to see some Bollywood production for a long time. Everybody can watch the ah-so-deep smash-hits of Leonardo DiCaprio, ride the high horse and look down on the production that genuinely aims to cheer you up and make you laugh. Let's not be snobs for a while, let's loosen up.
A few days ago I decided that a crazy comedy and Kis Kisko Pyaar Karu seemed to be the right successor of the Pigeon I wrote the last post about. Two different worlds - I can safely tell you that.
The film is a crazy romantic comedy about a man, who not by his own fault (that's what he says anyway) ends up having three wives, who he has to juggle as they don't know about the existence of the other ones, while living in the same apartment building. Each of the wives has a nickname on his mobile such as ''area office'', ''branch office'' and ''head office'' so his antics are revealed. He keeps complaining about his hectic lifestyle full of very improbable lies and believes to be stuck in a vicious circle. 
Logical solution would be not get married and simply say: "Too bad, girl, I'm married already." However, he strongly believes in his mother's advice: Never break a woman's heart and never break apart a family. So he keeps juggling, goes by different names, spends every day with other wife, meets their family, charms his way out of hide and seek game when several involved people including his wives decide to go to the same place on the same day and so on. He even manages to go to work, though we don't know what exactly he does, apart from carrying a briefcase and earning a lot a lot. 
Oh and he's actually truly in love with the fourth girl named Deepika.
Let's talk about what I liked about the film. Visually the scenes were beautiful. Sure it may be a merciless attack for unprepared audience that haven't seen Bollywood production before, however, the colourful sets, clothes and beautiful actresses were feast for my eyes. One feels a bit like watching a show for children but for me it was somehow comforting. The glee and joie de vivre the people of India burst with is omnipresent and very infectious. Moreover, the fashion of India is fascinating and you'll see some wonderful costumes.
The Bollywood production really is different from the western films. Apart from the heavy colorfulness many films include several sing and dance numbers. It may look like a few music videos found their way in as the songs don't seem to advance the story. I also noticed many sounds in certain situations that are supposed to make the audience laugh and they give the film colouring book comicbook touch. I admit though, Bollywood films are a powerful attack out one's senses. Be prepared:-)
Moreover the film is an attack on one's bladder too. I've read somewhere that these films lasts around 2 hours and this one wasn't an exception. 
Let's move to the things I didn't enjoy so much. Truth is that the concept of having three wives and wanting another one doesn't sound very appealing. However, with sufficient motivation and suitable ending it might have worked. To me it didn't seem remotely plausible that the girls would have their lives ruined if they didn't get married and it's a dangerous image to send. I know that India is a country of many many various cultures with different traditions but the creators might have worked on the script a bit harder. Connected to this is my other complaint - three wives had fair share of screen-time but in spite of that they weren't given much of a personality. Two and half hours is heeeell a lot of time to develop their characters in my humble opinion. Their costumer designer manages to give them different fashion style, though. At least somebody tried to distinguish these three girls.
Despite of the missing logic and above mentioned minuses I enjoyed the film and I am looking forward to see more Bollywood production:-)

Rozmýšľala som čo si pozriem tentokrát. Chcela som niečo, čo by mi poskytlo parádny zážitok. Už dlho som si brúsila zuby na niečo z Bollywoodskej produkcie. Každý si môže v kine kuknúť hlboký prehlboký kasový trhák s Leonardom DiCapriom, chodiť si na vysokej nohe a pozerať zhora na filmy, ktoré diváka naivne túžia len potešiť a rozosmiať. Aspoň na chvíľku nebuďme snobi a uvoľnime sa. 
Pred pár dňami som sa rozhodla si pozrieť bláznivú komédiu a Koho mám milovať (na csfd.cz síce záznam má, ale popis a komentáre chýbajú, cítim sa ako Kolumbus!) sa zdal byť ideálny nasledovník predchádzajúceho Holuba. Sú to dva odlišné svety, to vám hovorím bez mučenia.
Ide o bláznivú romantickú komédiu o mladom mužovi, ktorý sa nie vlastnou vinou (teda to tvrdí on) ocitne v troch manželstvách s tromi rôznymi ženami naraz. A keďže ony nevedia o existencii ostatných manželiek, hrdina s nimi musí opatrne žongľovať, čo je však dosť ťažké, lebo bývajú všetky v jednom paneláku. Každá zo žien má v jeho mobile prezývku: "personálne oddelenie", "oddelenie predaja" a "finančné oddelenie", aby sa jeho šibalstvá neprezradili. Chlapík sa potom neustále sťažuje, že na svoj hektický život plný neuveriteľných klamstiev a verí, že sa ocitol v bludnom kruhu.
Logickým riešením by bolo sa už ďalej neženiť a jednoducho začať hovoriť: "Prepáčte slečna, ja už ženatý som." No ale protaginista si veľmi zobral k srdcu matkinu radu: Nikdy žene nezlom srdce a nikdy nerozbi rodinu. A tak žongľuje ďalej, vymýšľa si nové mená, trávi každý deň s inou manželkou, stretáva sa s rodinami svojich manželiek a hrá sa na schovku, keď sa viacero z týchto ľudí rozhodne si v tom istom čase výjsť na to isté miesto a tak ďalej. Dokonca sa mu vraj podarí chodiť aj do práce, aj keď divák nevie, čo vlastne jeho práca obnáša, okrem chodenia s aktovkou a zarábania množstva peňazí.
No a ešte treba dodať, že v skutočnosti je zaľúbený do dievčiny menom Deepika. 
Začnem s tým, čo sa mi na filme páčilo. Z vizuálneho hladiska boli scény prekrásne. Jasné, niekto iný by to nazval nemilosrdným útokom na nepripraveného západniarskeho diváka, no farebné scény, oblečenie a krásne herečky boli pastva pre moje oči. Divák môže mať pocit, že pozerá šou pre deti, ale mňa to potešilo. Radosť zo života, ktorou India prekypuje je všadeprítomná a celkom nákazlivá. Navyše tradičná indická móda je fascinujúca a film sa jej vôbec nevyhýba.
Bollywoodska produkcia je od západnej skutočne odlišná. Okrem poriadnej dávky farieb, filmy obsahujú niekoľko piesní a tanečných čísel. Vyzerá to akoby si nejaké zblúdilé videoklipy našli cestu do filmu, lebo nevyzerajú že by posúvali príbeh ďalej. Tiež som si všimla kopu zvukov, ozývajúcich sa v rôznych situáciach, kedy majú diváka rozosmiať a dávajú filmu nádych komiksu. Treba priznať, že Bollywoodske filmy sú mocný útok na zmysly bežného smrteľníka. Pripravte sa na to:-)
Okrem toho film útočí aj na močový mechúr. Niekde som čítala, že Bollywoodske filmy trvajú okolo 2 hodín a tento nebol výnimkou.
Poďme teda k veciam, ktoré by som filmu vytkla. Pravdou je, že zápletka s chlapíkom, čo má tri ženy a chce štvrtú neznie mimoriadne lákavo. No pri poskytnutí dostatočnej motivácie a vhodného konca by to mohlo fungovať dobre. Mne sa však nezdá hodnoverné, že dievčatá by mali zničený život, keby sa nevydali a vysielať taký signál je nebezpečné. Viem, že India je krajina mnohých kultúr s rôznymi tradíciami, ale tvorcovia sa mohli nad scenárom zamyslieť troška viac. S tým súvisí aj ďalší mínus - tri manželky mali na plátne dosť priestoru no napriek tomu akosi nemali osobnosť. Dve a pol hodiny je podľa môjho skromného názoru predsa viac ako dosť času, aby sa u nich prejavili nejaké vlastnosti. Ich kostimér im však dokázal všepiť odlišný módny vkus. Tak aspoň niekto sa dotyčné pokúsil rozlíšiť.
Napriek absentujúcej logike a vyššie spomenutým mínusom sa mi film páčil a teším sa na spoznávanie Bollywoodskych klenotov:-)


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.