Sunday, 20 March 2016

I Origins (2004)

The film about the ultimate fight between science and religion?
Does it sound good?
Yes.
Is it any good?

Film o veľkom boji medzi vedou a náboženstvom?
Znie to dobre?
Tak určite.
Je to dobré?

Sunday, 6 March 2016

Firefly (2002/3 and 2005)

Wash: Sweetie, we're crooks. If everything were right, we'd be in jail.

Wash: Sme darebáci, zlato. Ak by všetko správne fungovalo, sedeli by sme v base.

Zoë: Now we have a boatful of citizens right on top of our... stolen cargo. That's a fun mix.
Mal: Ain't no way in the verse they could find that compartment, even [stops talking as a passenger walks past] Even if they were lookin' for it.
Zoë: Why not?
Mal: 'Cause... ?
Zoë: Oh yeah, this is gonna go great.
Mal: If anyone gets nosy, just, you know... shoot 'em.
Zoë: Shoot 'em?
Mal: Politely.

Zoe: Takže teraz máme loď plnú pasažierov a ukradnutý náklad. To je zábavná kombinácia.
Mal: Ale ten by nenašli... [stíchne, keď okolo prejde pasažier]... ani keby sa naň pozerali.
Zoe: Prečo?
Mal: Lebo...?!
Zoe: Toto bude ešte zábava.
Mal: Ak by bol niekto príliš zvedavý, no, tak ho proste zastreľ, dobre?
Zoe: Zastreľ?
Mal: Ale slušne.