Sunday, 17 April 2016

Amelie/ Amélia z Montmartru (2001)

Narrator: Nino is late. Amelie can only see two explanations. 1 - he didn't get the photo. 2 - before he could assemble it, a gang of bank robbers took him hostage. The cops gave chase. They got away... but he caused a crash. When he came to, he'd lost his memory. An ex-con picked him up, mistook him for a fugitive, and shipped him to Istanbul. There he met some Afghan raiders who too him to steal some Russian warheads. But their truck hit a mine in Tajikistan. He survived, took to the hills, and became a Mujaheddin. Amelie refuses to get upset for a guy who'll eat borscht all his life in a hat like a tea cozy.

Rozprávač: Nino mešká. Améliu napadajú iba dve vysvetlenia. Po prvé: nedostal fotku. Po druhé: predtým ako ju poskladal, ho uniesol gang lupičov. Nasledovala naháňačka s políciou. Ušli, ale mali haváriu a Nino stratil pamäť. Stretol bývalého trestanca, ten si ho pomýlil s utečencom a odviezol ho do Istanbulu. Tam stretol Afgánskych útočníkov, ktorý ho zapojili do kradnutia jadrových hlavíc. Ich nákladiak mal nehodu v Tadžikistane. Nino ušiel do hôr a stal sa partizánom. Amélia sa odmieta trápiť pre chlapa, ktorý bude do konca života jesť len boršč a ktorého klobúk pripomína prikrývku na čajník.

Sunday, 3 April 2016

Dr. Horrible's Sing Along Blog (2008)


"Theee Freeze Ray needs work. I also need to be a little bit more careful about what I say on this blog. Apparently, the LAPD and Captain Hammer are among our viewers. They were waiting for me at the Mayor's dedication to the Superhero Memorial Bridge, the Freeze Ray takes a few seconds to warm up, and I wasn't... Captain Hammer threw a car at my head."

"Mrazomet ešte potrebuje vychytať zopár múch. Okrem toho musím byť opatrnejší čo sa týka vecí, čo hovorím na svojom videoblogu. Polícia a Kapitán Hammer očivodne patria medzi mojich divákov. Čakali na mňa, keď starosta krstil nový Most Superhrdinov a mrazomet potrebuje pár minút, kým sa zahreje a ja som nebol.... Kapitán Hammer mi hodil na hlavu auto."