Sunday, 29 May 2016

Daniel A. Bergstein reads Twilight/ Daniel A. Bergstein číta Súmrak

Once upon a time there was a book, horrible book with boring characters and nonexistent plot, a book that ruined one supernatural classic forever and generated bazillions or fans who divided themselves into two teams according to the love triangle the book presented and they fought each other mercilessly on the internet. And then there were three more books and five films and the hype seemed never ending.
And then came a guy, who found a way to survive this. Dan A. Bergstein started to read Twilight and he made it a ball.  

Kde bolo tam bolo, vznikla jedna kniha, hrozná kniha, s nudnými postavami a neexistujúcou zápletkou, kniha ktorá navždy pošpinila pamiatku jednej nadprirodzenej klasiky a stvorila milióny fanúšikov, ktorí sa delili do dvoch skupín, podľa milostného trojuholníka, ktorý kniha prezentovala a tí spolu bojovali na internete bez štipky zľutovania. A potom vyšli ešte ďalšie tri knihy a päť filmov a ošiaľ nemal konca kraja. 
A potom prišiel chlapík, ktorý prišiel na to ako toto celé prežiť. Dan A. Bergstein začal čítať Súmrak a bola to sranda.

Sunday, 15 May 2016

Ruby & Quentin/Shut up!/ Drž hubu (2003)

Quentin: Hi. I'm Quentin from Montargis.
Ruby: Why not tell him who I am too?
Quentin: Oh sorry. He's Ruby from Puteaux.

Quentin: Ahoj. Ja som Quentin z Montargis.
Ruby: Skvelé. Ešte mu povedz kto som ja.
Quentin: Ou, prepáč. Toto je Ruby z Puteaux.

Sunday, 1 May 2016

En man som heter Ove/Muž menom Ove (2015)

“Now you listen to me," says Ove calmly while he carefully closes the door. "You've given birth to two children and quite soon will be squeezing out a third. You've come here from a land far away and most likely you fled war and persecution and all sorts of other nonsense. You've learned a new language and got yourself an education and you're holding together a family of obvious incompetents. And I'll be damned if I've seen you afraid of a single bloody thing in this world before now....I'm not asking for brain surgery. I'm asking you to drive a car..." And then Ove utters seven words, which Parvaneh will always remember as the loveliest compliment he'll ever give her. "Because you are not a complete twit.” 

"Tak teraz ma počúvaj," povedal Ove ticho, keď opatrne zavrel dvere. "Porodila si dve deti a onedlho vytlačíš aj tretie. Prišla si sem zďaleka a pravdepodobne si unikla prenasledovaniu a iným šialenstvám. Naučila si sa nový jazyk a zaobstarala si si vzdelanie a držíš pohromade rodinu evidentných diletantov. A ešte som ťa nevidel sa doteraz ničoho kurva báť... Nežiadam od teba operáciu mozgu. Chcem, aby si šoférovala auto... " A potom Ove vysloví tých päť slov, ktoré si Parvaneh bude do smrti pamätať ako ten najkrajší kompliment, aký jej kedy Ove zložil. "Pretože nie si úplný debil."