Sunday, 10 July 2016

Terry Pratchett: Jingo /Hrrr na ně!

'Why are our people going out there?' said Mr Boggis of the Thieves' Guild. 
'Because they are showing a brisk pioneering spirit and seeking wealth and... additional wealth in a new land,' said Lord Vetinari.
'What's in it for the Klatchians?' said Lord Downey.
'Oh, they've gone out there because they are a bunch of unprincipled opportunists always ready to grab something for nothing,' said Lord Vetinari.
'A masterly summation, if I may say so, my lord,' said Mr Burleigh, who felt he had some ground to make up. 

„A proč se tam vlastně naši lidé vydávají?“ zajímal se pan Tichokrad Bahno z Cechu zlodějů. 
„Protože oplývají nezdolným průkopnickým duchem a hledají v nové zemi bohatství a…. ještě nějaký ten majetek navíc.“ 
„A proč tam táhnou Klačané?“ 
„Hm, ti? Protože je to spolek bezpáteřních oportunistů, kteří vždycky koukají, jak by k něčemu přišli zadarmo,“ odpověděl lord Vetinari. 
„To bylo mistrovské vyjádření, když dovolíte, vaše lordstvo,“ ozval se pan Kruppkoff, který cítil, že se ocitá na poněkud pevnější půdě.