Sunday, 21 August 2016

The Legend of Tarzan/ Legenda o Tarzanovi (2016)

The concept of a big white man and his loyal black sidekick saving the country of Congo should be quite insulting but somehow it's just too stupid you can't get mad.

Koncept veľkého bieleho muža a jeho verného čierneho kamaráta ako zachraňujú Kongo by mal byť urážlivý, ale je to proste celé také hlúpe, že sa nemôžete hnevať.

Sunday, 7 August 2016

Harry Potter and the Methods of Rationality (fanfiction) / Harry Potter a metódy racionality (od fanúšika)


Harry stepped back and shot the Slytherins his best lethal glare. "Now go away or I will just keep making your existence more and more surreal until you do." The expression of sheer bafflement on the Slytherin's face was a look of art. 

Harry urobil krok dozadu a zabodol do študentov Slizolínu smrtiaci pohľad. "A teraz choďte preč inak začnem robiť vaše životy viac a viac surealistické, kým ma neposlúchnete." Číry šok na slizolínskych tvárach bol pohľad, ktorý stál za to.