Sunday, 21 August 2016

The Legend of Tarzan/ Legenda o Tarzanovi (2016)

The concept of a big white man and his loyal black sidekick saving the country of Congo should be quite insulting but somehow it's just too stupid you can't get mad.

Koncept veľkého bieleho muža a jeho verného čierneho kamaráta ako zachraňujú Kongo by mal byť urážlivý, ale je to proste celé také hlúpe, že sa nemôžete hnevať.
When you check out the ratings and reviews of The Legend of Tarzan on imdb.com, you'll find a great deal of excited reviews from people who clearly enjoyed every minute of this - and they are not all female! They go on about the books and I admit I haven't read those so maybe the movie has an excuse for this. Nevertheless, it made me wonder if I watched the same film or some April fool's day version.
I'm just gonna ramble here now.
I went to the cinema with a married pair of my oldest friends, which hopefully means that our relationship won't be permanently damaged by my choice of film. His speech was reduced to Tarzan style howling and she kept her face covered and then she finally said: "Man, that was off." You need to be in a special mood to be able to watch the series of absurdities unraveling in front of you. I giggled and shrugged and then giggled and shrugged some more. Briefly I wondered what all the involved were thinking when filming this. The production crew must have had SOME sense of humour and Skarsgard is an obedient individual just like your average Swede and that's how they went through with all the script said.
Several times it occurred my mind that Eric Northman would have a foolproof plan in these situations while Tarzan just keeps throwing himself in the middle of the action only equipped with his signature shriek and it's quite clear he doesn't have a whole lot on his mind. Although he shows a certain level of artfulness when imitating alligator's mating call for a reason so unbelievable you wouldn't guess and I'm not gonna spoil it for you.
David Yates directed some of the Harry Potter movies where he couldn't really let himself loose but with Tarzan he probably decided to compensate big time.
Let's discuss the acting now. I kind of understand now why Leonardo DiCaprio decided to get fat and ugly after Titanic. When you're pretty you apparently don't get to act in Hollywood. You get to look handsome. That's a pity because I do believe Alexander Skarsgard can act when he's allowed to. When you read some info about Tarzan you'll find out a lot about his training routine and diet and that's probably all he was asked to do. That and to do his constipation faces he did in True Blood for 7 years. It's partly a compliment because only really pretty people can make a constipation face and still look pretty but it's also a shame because I think he can do more.
Acting.
Conclusion: It's okay to make a silly movie with a handsome shirtless hunk and tons of over-the-top moments. It's okay to make a multi-genre movie to appeal to as many people as possible. However, to make a silly movie that also tackles difficult topics of colonization and slavery - that cannot end well.
Did you know that the role of the main villain was offered to Charlie Sheen at first and the title was supposed to be Hot shots: The Jungle Edition? Well, I've just invented that but it could have happened...
Keď si pozriete hodnotenia a kometáre k Legende o Tarzanovi na imdb.com, nájdete množstvo nadšených recenzií od ľudí, ktorým sa film páčil od začiatku do konca a to mnoho komentárov ani nebolo od žien. Fanúšikovia filmu spomínajú knihy a ja sa priznávam, že som ich nevidela, takže možno pre tento film existujú poľahčujúce okolnosti. Ja som však iba premýšľala, či sme naozaj videli ten istý film alebo či to bol len prvoaprílový žart. Na csfd.cz sú komentáre už o poznanie zdržanlivejšie, takže to možno znamená, že nám do strednej Európy poslali inú verziu. Ale skôr nie, tak neviem, kde sa stala chyba.
A tu sa začína táranie.
Do kina som išla s manželským párom mojich starých dobrých kamošov, čo dúfam znamená, že naše priateľstvo nebude nenapraviteľne poškodené mojim výberom filmu. Ako následok však bola jeho reč zredukovaná na opico-Tarzanovské zvuky, zatiaľ čo ona si zakrývala tvár a nakoniec vyhlásila: "Bože, to bolo ujeté." Musíte byť vo veľmi špeciálnej nálade, aby ste boli schopní sledovať všetky tie absurdity, ktoré sa vám odohrávajú pred očami. Ja osobne som sa chichotala a krčila ramenami a chichotala a krčila ramenami a tak dookola. Chvíľku som však aj premýšľala, čo to vlastne všetkým zúčastneným behalo po rozume, keď toto dielo natáčali. Filmári museli mať teda nejaký zmysel pre humor a Skarsgard je pravdepodobne rovnako poslušné indivíduum ako priemerný švéd a tak všetci spravili to, čo im scenár kázal.
Niekoľko krát ma napadlo, že Eric Northman by mal určite v Tarzanových situáciách nejaký dokonalý plán, zatiaľčo Tarzan sa iba skáče z akcie do akcie ozbrojený iba svojím typickým pokrikom a je úplne evidentné, že mu toho veľa po rozume nebehá. Aj keď je pravda, že v istom momente v sebe objaví dosť duchaprítomnosti ba dokonca prefíkanosti, aby napodobnil zvuky aligátora v ruji z dôvodu tak neuveriteľného, že by ste to neuhádli ani za sto rokov a ja vám to neprezradím.
David Yates režíroval niekoľkých Potterov a vtedy iste nemal toľko voľnosti, koľko by chcel a pri Tarzanovi sa asi rozhodol si to poriadne vynahradiť.
Povedzme si teraz niečo o hereckých výkonoch. Celkom rozumiem prečo sa Leonardo DiCaprio po Titaniku rozhodol stučnieť a oškaredieť. Keď ste fešák či fešanda, evidentne nemáte šancu si v Hollywoode naozaj zahrať. Môžete tak akurát pózovať. To je však škoda, lebo verím, že Alexander Skarsgard by aj vedel dačo zahrať keby mu to dovolili. Keď si prečítate zákulisné informácie o Tarzanovi, dočítate sa veľa o jeho tréningu a diétach a to bolo možno to jediné, čo sa od neho chcelo. Teda to a tie sexi výrazy tváre typu "Mám zápchu", ale tie už za 7 rokov v True Blood ovládol na jednotku. Je to sčasti kompliment, lebo iba naozaj pekní ľudia dokážu vyzerať pekne, keď majú zápchu, ale na druhej strane je to škoda, lebo toho vie isto viac.
Pozor, herectvo!
Záver: Je úplne v poriadku urobiť hlupučký film s polonahým krásavcom a mnohými prehnanými scénami. Je úplne v poriadku urobiť multižánrový film, ktorý by oslovil čo najviac divákov. No spraviť hlupučký film, ktorý sa zároveň snaží vypovedať niečo o takých ťažkých otázkach ako je kolonizácia či otroctvo - to nemôže dopadnúť dobre.
Vedeli ste, že rolu hlavného zloducha najprv ponúkli Charliemu Sheenovi a film sa mal volať Horúce strely: Džungľa vracia úder? Teda, to som si práve vymyslela, ale dalo by sa tomu uveriť.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.