Sunday, 25 September 2016

The secret life of pets/ Tajný život maznáčikov (2016)

Chloe the cat: Katie is a dog person, and dog persons do inexplicable things, like get dogs instead of cats. Look Max I'm your friend, OK, and as your friend I've got to be honest with you I don't care about you or your problems!

Mačka menom Chloe: Katie má rada psov a takí ľudia robia nevysvetliteľné veci ako napríklad, že si obstarajú psa namiesto mačky. Pozri Max, som tvoja kamarátka, a ako tvoja kamarátka k tebe musím byť úprimná. Ty a tvoje problémy ma nezaujímajú!
Apparently there are thousands of computer animated family films with crazy stories and silly characters. The secret life of pets is one of them. During holiday we decided to spend our time watching something cute and undemanding and since we love animals this film was an obvious choice. 
We see one day in the lives of pets living in the same neighborhood and being friends. The protagonist, a Jack Russel terrier named Max, lives with Katie, his master, and he's completely sure that his life is perfect and nothing will ever change it. However, Katie has a big heart and brings home Duke, a big hairy stray dog, who doesn't seem to be a friendly type. They fight and plot to get rid of each other and so they end up in sewers with a bunch of insane ex-pets, who are preparing a bloody revenge on humankind. Meanwhile Max's friends learn he's missing and decide to find him and bring him back home. 
Chloe, Max and Mel.
One of the most memorable characters in the story is Chloe, the most selfish cat ever, who is a great source of cynical knowledge (I'm a cat person I admit) yet she joins others in their mission to save Max (It isn't the most original plot in the whole universe). However, even better character is Tiberius, a crafty domesticated Hawk, who lives in a small shed and is yet to find out how it feels like to have friends. I also enjoyed Norman, a hamster, who got lost in the ventilation system of the apartment house so he keeps appearing at various parts of the building and asking others where he is and how to get back to his apartment on the third floor.
There are many jokes and funny scenes that stuck in my mind and some also seem fairly original: Have you ever seen a budgie playing Playstation? Or dachshund enjoying a massage with a blender? Or a poodle listening to metal? Or a Pomeranian tearing over a TV soap opera? However, some reviews claim that the film steals jokes and plot elements from Toy Story, which I saw as a child and I admit I can't remember much of it.
Just like Dory, there was also a short film preceding it. Since Illumination Entertainment is the company behind minions we were treated to a 5 minutes long film Mower Minions trying to earn 20 dollars to buy a banana blender after they've seen it advertised on TV. I have never seen minions and unless I bump into a die-hard and very persuasive fan I won't watch it but the short film was fun and I'm beginning to like this new trend of giving us a short film before the main thing.
I wouldn't say that The secret life of pets is an absolute must for everyone too see but if you're looking for an easy cute film to watch these days and if you have either kids or pets you won't regret your time or money. It's fun for children as well as for adults and the visual side is beautiful. Not groundbreaking memorable though but seeing the detailed city streets made me wish for a while that I could live in a fairytale. Nevertheless, The secret life of pets, unlike for example Frozen, doesn't offer any surprising nor deep main idea, which is a pity but as undemanding fun it works well.
Evidentne existujú tisíce počítačom animovaných rodinných filmov s bláznivými zápletkami a šibnutými postavami. Tajný život domácich maznáčikov je jedným z nich. Na dovolenke sme sa rozhodli stráviť čas pozeraním niečoho milého a nenáročného a kedže obaja máme radi zvieratká tento film bol pre nás jasnou voľbou.
Film nám ukáže jeden deň v živote domácich zvieratiek, ktoré bývajú v susedstve a kamarátia sa spolu. Hlavný hrdina, Jack Russel teriér menom Max, ktorý býva so svojou pani Katie, si je úplne istý tým, že jeho život je dokonalý a nič sa nepokazí. No Katie má veľké srdce a prinesie domov Dukea, veľkého chlpatého tuláka, ktorý nie je zrovna priateľský typ. Psíci sa bijú a kujú plány ako sa zbaviť jeden druhého až skončia v kanáloch, kde stretnú armádu šialených bývalých maznáčikov, ktorí sa plánujú ľudstvu škaredo pomstiť. Vtedy si Maxovi kamaráti uvedomia, že zmizol a rozhodnú sa ho nájsť a doviezť domov.
Chloe, Max a Mel.
Jednou z postáv, ktorú si najviac pamätám je Chloe, najsebeckejšia mačka na svete a skvelý zdroj cynických múdrostí (mám rada mačky, priznávam), ktorá sa však aj tak sa pridá k ostatným, keď sa vydajú hľadať Maxa (čo nie je najoriginálnejšia zápletka všetkých čias, ja viem). Ešte viac ma však bavil Tiberius, prefíkaný skrotený sokol, ktorý býva v malej klietke a ešte nikdy nemal žiadnych kamarátov. Páčil sa mi aj Norman, škrečok, ktorý sa stratil vo ventilačnom systéme paneláka a tak blúdi a objavuje sa na rôznych miestach pýtajúc sa ostatných ako sa dostať späť do bytu na treťom poschodí.
Práve teraz nemyslím vôbec na nič.
Mnoho vtipov a vtipných scén mi uviazlo v pamäti a niektoré mi prišli celkom originálne: Už ste videli ako sa andulka hrá na playstation? Alebo jazvečík, ktorý si vychutáva masáž mixérom? Alebo pudlíka tancujúceho na metal? Alebo špica, ktorý plače nad telenovelou? Niektoré recenzie tvrdia, že film ukradol zápletku a vtipy z Toy Story  a priznávam, že ten film som videla ako dieťa, takže si z neho nič nepamätám a obvinenia nemôžem potvrdiť alebo vyvrátiť.
Rovnako ako pri Dory, pred samotným filmom nám ukázali ďalší mini-film. Kedže Illumination Entertainment je štúdio stojace za Mimoňmi, tak sa divákovi aj pri tejto rozprávke najprv dostane krátkeho filmu Mimoňi jsou sekáči (neviem, či existuje aj slovenský preklad), kde sa známe žlté postavičky pokúšajú zarobiť si 20 dolárov na mixér po tom, čo ho videli v teleshoppingu. Žiadny film s mimoňmi som nikdy nevidela a pokiaľ len nenarazím na ich ohromného a neoblomného fanúšika, tak si ich asi ani nepozriem, ale tento krátky film bol srandovný a vlastne sa mi tento nový trend krátkych filmov pred hlavným animákom začína páčiť.
Nehovorím, že Tajný život maznáčikov je niečo, čo si každý musí pozrieť, ale ak hľadáte nejaký podarený film a ak máte deti alebo domáce zvieratká, tak vám času ani  peňazí ľúto nebude. Je to zábava ako pre deti tak aj pre dospelých a grafická stránka je veľmi pekná. Nič priekopnícke, ale pri detailných záberoch mesta som na chvíľu zatúžila žiť v rozprávke. Bohužiaľ, Tajný život maznáčikov, narozdiel od Frozen, neprináša žiadnu hlbokú myšlienku, je to škoda, ale ako nenáročná zábava funguje.
No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.