Sunday, 23 October 2016

Brave (2012)


Princess Merida: There are those who say fate is something beyond our command. That destiny is not our own, but I know better. Our fate lives within us, you only have to be brave enough to see it.

Princezná Merida: Niektorí hovoria, že osud je niečo, čo nemôžeme zmeniť. Že nám nepatrí. Ale ja si to nemyslím. Náš osud je v nás a my iba musíme byť dosť odvážni, aby sme ho videli.

Sunday, 9 October 2016

Pride and prejudice (and no zombies) /Pýcha a predsudok (bez zombíkov) (2005)

Mr. Darcy: Do you talk, as a rule, while dancing?
Elizabeth Bennet: No... No, I prefer to be unsociable and taciturn... Makes it all so much more enjoyable, don't you think?

Mr. Darcy: Považujete za svoju povinnosť pri tanci rozprávať?
Elizabeth Bennet: Nie... nie, radšej som nespoločenská a mračím sa. Tak si to viac vychutnám.