Sunday, 6 November 2016

Death becomes her/Smrť jej pristane (1992)

Ernest Menville: Where did you put my wife?
Nurse: She's dead, sir. They took her to the morgue.
Ernest Menville: The morgue? She'll be FURIOUS!

Ernest Menville: Kde ste dali moju ženu?
Sestra: Bola mŕtva, pane. Odniesli ju do márnice.
Ernest Menville: Do márnice? Tá bude zúriť!
Today I'm bringing you a tip for a great Halloween movie! Several days after Halloween though. I hope it's the thought that counts. Death becomes her is hilarious black comedy about the supernatural consequences of chasing the youth, men and popularity. Even though one doesn't become a zombie when one concentrates on eternal beauty and fighting one's way up to pecking order in the real life, the efforts often backfire and one looks silly enough for many years afterwards. Not that the film tries to give any lectures though. It's entertaining, morbid and undemanding and even after more than 20 years and three rewatchings it will make you laugh as if it was the first time.
Ernest (Bruce Willis) is a nerdy nerd and a hopeful surgeon, who is going to marry Helen (Goldie Hawn) a boringly looking aspiring writer, who tends to melt into surroundings. They meet Madeline Ashton (Meryl Streep) a theater superstar, with who he immediately falls in love with and poor Helen is out of the game. Seven years later, however, is Ernest and Madeline's marriage completely dysfunctional. Ernest is a make up artist in a funeral home, Madeline is more obsessed with protecting her looks than ever and Helen is making a party, to which both Ernest and Madeline are invited. Did she forgive and forget? 
 
Madeline obviously needs to look her best before meeting her former rival. However, her carefully pampered Hollywood appearance passes unnoticed as everybody, Ernest including, admires Helen's new found beauty and skinny figure in Jessica Rabbit's dress. Madeline is now ready to take any measures to win the battle of looks so she decides to buy a magical potion from no one else than Isabella Rosselini (I don't care about the character's name). After drinking that she becomes not only metaphorical but literal monster.
I've seen the film at least three times and it's still fun. The jokes don't seem to have aged and the attitudes still feels contemporary, which is truly admirable. How many times I've watched old films only to find out that they are completely inappropriate for the third millennium because they toss around, for example, misogynistic or racist views like no big deal because it wasn't a big deal then (Ehm... Sixteen candles....ehm). Death becomes her is still fresh and fun and even though special effects have gone a long way since 1992, they are still pretty watchable. According to Wikipedia it was nominated or won several awards Golden Globe, BAFTA, Academy award included.
 
Even though the film earned mixed reviews and it has the score 6.4 at imdb.com I, personally, think it's truly underrated.  All the actors and crew did a great job to create something very watchable for decades and the atmosphere will keep you cemented on the sofa until the film is over.

PS: The film got negative feedback from the test audience and, therefore, it was redone. If you compare the trailer and the film you'll see a loooooot of the trailer scenes didn't make it.

Dnes vám prinášam tip na skvelý Halloweensky film! Týždeň po Halloweene. Snaha sa však, dúfam, cení. Smrť jej pristane je úžasná čierna komédia o nadprirodzených dôsledkoch honby za mladosťou, mužmi a popularitou. Aj keď v skutočnosti sa z človeka nestane zombík, keď sa sústredí na večnú krásu a štveranie sa nahor v spoločenskej hierarchii, takéto snahy často stroskotajú a človek je ešte dlho za blbca. Teda nie žeby sa film pokúšal dávať nejaké rady. Je zabavný, morbídny a nenáročný a aj po viac ako 20 rokoch a troch videniach vás rozosmeje ako po prvý raz.
Poznáte detskú riekanku Twinkle, twinkle little star?
Ernest (Bruce Willis) je kockatý kockáč a nádejný chirurg, ktorý sa ide ženiť s Helen (Goldie Hawn) nudne vyzerajúcou ašpirujúcou spisovateľkou, ktorá vďaka svojmu vzhľadu zvykne splynúť s pozadím. Stretnú Madeline (Meryl Streep), divadelnú hviezdu, do ktorej sa Ernest hneď zaľúbi a Helen je z kola von. O sedem rokov neskôr je však Ernestove a Madelinine manželstvo úplne nefunkčné. Ernest pracuje v pohrebníctve, kde robí mejkap mŕtvolám, Madeline je ešte viac posadnutá vzhľadom ako doteraz a Helen robí večierok, na ktorý sú Ernest a Madeline srdečne pozvaní. Dokázala im odpustiť a zabudnúť na spoločnú minulosť?
Môj zadok! Vidím svoj zadok!
A s tvojím krkom tiež niečo nie je v poriadku.
Madeline, samozrejme, potrebuje vyzerať čo najlepšie pred stretutím so svojou bývalou rivalkou. No jej starostlivo chránenú Hollywoodskú tvár si nik nevšimne, pretože všetci, vrátane Ernesta, obdivujú Heleninu novoobjavenú krásu a štíhlu postavu v šatách a la Jessica Rabbit. Madeline je teraz pripravená použiť akékoľvek prostriedky, aby vyhrala túto "súťaž krásy" a kúpi si magický elixír od tajomnej ženy, ktorú hrá Isabella Rosselini. Po vypití sa z Madeline stane nie len metaforická ale aj doslovná príšera.
Čo myslíš, koľko mám rokov?
Film som videla aspoň trikrát a vždy som sa pobavila. Vtipy v podstate nezostarli a svetonázor je stále aktuálny, čo je obdivuhodné. Koľko krát som pozerala nejaký starší film a s hrôzou zistila, že je úplne nevhodný pre tretie milénium, pretože ponúka kopu vtipov, ktoré sú, napríklad rasistické alebo mizogýnske, akoby sa nechumelilo, pretože v dobe jeho výroby sa naozaj nechumelilo (ehm...Šestnásť sviečok...ehm). Smrť jej pristane je stále svieži a zábavný film aj keď sú dnes už špeciálne efekty niekde inde, aj tak sa dobre pozerá. Podľa wikipédie bol nominovaný a vyhral mnoho cien: Golgen Globe, BAFTA, Acadamy award a ďalšie.
Je mŕtva!
Mám v bruchu dieru!
Aj keď prvé recenzie boli všelijaké a na csfd.cz má film skóre iba 71%, osobne si myslím, že je nedocenený. Herci ako aj ostatní urobili kus dobrej práce, aby vytvorili niečo veľmi pozerateľné aj po dvoch desaťročiach a atmosféra vás priklincuje k pohovke až kým film neskončí.

PS: Prvý feedback testovacieho publika nebol dobrý a preto film trochu prerobili. Ak porovnáte trailer a film, uvidíte celkom veľa trailerových scén, ktoré sa do konečnej verzie nedostali.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.