Monday, 19 December 2016

Valmont (1989)

Valmont: Do you think a man can change?
Merteuil: Yes, for the worse.

Valmont: Myslíte, že človek sa dokáže zmeniť?
Merteuil: Áno, k horšiemu.

Sunday, 4 December 2016

Fantastic beasts and where to find them / Fantastické zvery a ich výskyt (2016)

The new Harry Potter universe film is here! There's magic in USA! The magical world is getting bigger! The film is set in the charming 1920s! There are tons of magical beasts! We get some Grindelwald backstory! A so on, I'm out of breath now.
Nový potterovský film je tu! Aj v Amerike vedia čarovať! Čarodejný svet sa zväčšuje! Film zasadený do dvadsiatych rokov! Čarodejné tvory v každej scéne! Príbeh Grindelwalda! A tak ďalej, už mi došiel dych.