Sunday, 1 January 2017

Thank you for smoking/ Děkujeme, že kouříte (2005)

Nick Naylor: Few people on this planet knows what it is to be truly despised. Can you blame them? I earn a living fronting an organization that kills 1200 people a day. Twelve hundred people. We're talking two jumbo jet plane loads of men, women and children. I mean, there's Attila, Genghis... and me, Nick Naylor. The face of cigarettes, the Colonel Sanders of nicotine.

Nick Naylor: Málo ľudí naozaj vie, aké je to byť skutočne nenávidený. Nemôžem im to mať za zlé. Na živobytie si zarábam tým, že reprezentujem organizáciu, ktorá zabije 1200 ľudí denne. Slovom tisícdvesto. To je ako dve obrovské lietadlá plné mužov, žien a detí. Bol tu Atila, Džingischán a teraz som tu ja, Nick Naylor. Tvár cigariet, symbol nikotínu.
For starters,  Happy New Year to every one! As you've probably noticed I haven't written about any Christmas film of a TV series episode. I'm completely fine with it but I hope you are not disappoited. Christmas was on TV, radio, newspapers, internet, shops and in our lives so that's enough I'd say. Let's get gloomy.
Thank you for smoking is a first film written and directed by Jason Reitman and even though it's underrated it's a pretty awesome first movie if you ask me. The author chose a controversial topic of the tobacco industry and despite presenting us a bunch of villain characters he manages to make us involuntarily accept that they are right. What am I talking about?
With his only friends, lobbyists for alcohol and guns, they call themselves Merchants of Death and compare their body counts.
The protagonist is Nick Naylor, a lobbyist for the cigarette industry. He's its face in medias, where he often manipulates the public opinion in its favour. He's talkative, immoral, shameless and pretty convincing. Our hero is a villain, that's right. However, whereas in most of the films it's pretty clear who we're supposed to root for, in Thank you for smoking one can't help but admiring the villain and his convincing talent. 
Nick's boss, as a true businessman, is trying to raise the profits and Nick comes with a wonderful idea: Let's make smoking cool again! Let's go to Hollywood! Nick meets a Hollywood super-agent (Rob Lowe with one plastic surgery too many) and they discuss paying Brad Pitt and Catherine Zeta-Jones for smoking on screen.
As shameless as Nick Naylor is, other parties are not any better. His opponent, senator Finistirre (William H. Macy - he's been is SO many films), who promotes healthy living treats the whole thing as a political fight and not something he believes in. Heather, the journalist (Katie Holmes) will stop at nothing to get a story. Even though the film presents us a system rotten to core, it comes with some great points. Nobody actually smokes onscreen. It's not about smoking and Nick's point that's you can't take away from people their freedom to choose is a powerful argument.
Nick eventually finds his moral core. He has a son and he wants him to grow up to be a happy and intelligent person so he changes his life a little. Not too much though. The film has a kind of happy end in a way it embraces the corrupt system while the characters still benefit from it but Nick Naylor won't change from a villain to a superhero to bring a new world order and it works.
If you like black comedies, satires or politics you shouldn't miss Thank you for smoking.

Na začiatok teda všetkým prajem Šťastný Nový Rok! Asi ste si všimli, že som nepísala o žiadnom vianočnom filme ani seriálovej epizóde. Mne to vôbec neprekáža, takže dúfam, že vás to nesklamalo. Vianoce už boli v telke, rádiu, novinách, na internete, v obchodoch a v našich životoch a to si myslím, že stačí. Buďme teraz na chvíľu vážni.
Ďakujeme, že fajčíte je prvý film napísaný a režírovaný Jesonom Reitmanom a je síce pomerne neznámy, ale na prvotinu je veľmi dobrý. Autor si vybral kontroverznú tému tabakového priemyslu a napriek tomu, že nám ukazuje samých zloduchov, nejako nás dokáže presvedčiť, že vlastne majú  úplnú pravdu. Že o čom to hovorím?
Nick sa občas stretáva so svojimi jedinými kamarátmi, lobbistami za zbrane a alkohol, s ktorými sa nazývajú Obchodníci zo smrťou a porovnávajú počet svojich obetí.
Protagonistom je Nick Naylor, cigaretový lobbista. Je tvárou cigariet v médiách, kde často manipuluje verejnú mienku na svoju stranu. Je zhovorčiný, nemorálny, nehanebný a veľmi presvedčiný. Náš hrdina je zloduch, je to tak. No zatiaľ čo vo väčšine filmov je celkom jasné, komu má divák držať palce vo filme Ďakujeme, že fajčíte si nemôžeme pomôcť a vlastne obdivujeme Nicka a jeho talent presvedčiť. 
Nepredávame Tic Tac, preboha. Predávame cigarety! Sú cool a k dispozícii a sú návykové! Polovica práce je hotová za nás.
Nickov šéf, ako skutočný biznismen, sa snaží zvýšiť zisky a Nick príde so skvelým nápadom: Urobme fajčenie znova cool! Poďme do Hollywoodu! Nick sa stretne s Hollywoodskym superagentom (Rob Lowe mal nejako priveľa plastických operácií) a spolu plánujú zaplatiť Bradovi Pittovi a Catherine Zeta-Jones veľké peniaze za to, že vo svojom budúcom filme budú fajčiť.
Ak keď Nick Naylor nemá hanby, ani ostané postavy nezaostávajú. Jeho oponent, senátor Finistirre (William H. Macy - veľmi známa tvár), ktorý navonok propaguje zdravý životný štýl, ho považuje iba za obyčajný politický boj a nie je to niečo čomu by skutočne veril- Heather, pekná novinárka (Katie Holmes) sa nezastaví pred ničím, aby získala škandalózny príbeh. Aj keď film nám ukazuje, že systém je síce prehnitý až na kosť, má dobré argumenty. Nikto na plátne nefajčí. Film nie je o fajčení a Nickov argument, že nemôžete ľuďom zobrať slobodu výberu je veľmi silný.
Nick si na konci uvedomí, že nejakú morálku ešte má, pretože má syna a chce, aby vyrástol a bol šťastný a inteligentný a tak Nick trošku zmení aj svoj život. ale nie priveľmi. Film končí čímsi ako happyendom a v podstate prijme skorumpovaný systém zatiaľ čo postavy z toho stále dokážu vyťažiť, ale Nick Naylor sa nezmení zo zloducha na superhrdinu, ktorý by priniesol nový svetový poriadok a presne tak to funguje. 
Ak máte radi čierne komédie, satiru alebo politiku, nemali by ste si nechať ujsť film Ďakujeme, že fajčíte.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.