Sunday, 26 March 2017

Inside out / V hlave (2015)

Joy: Do you ever look at someone and wonder, "What is going on inside their head?" Well, I know. Well, um, I know Riley' head.

Joy: Napadlo vás niekedy, čo behá ostatným po rozume? Ja to viem. Teda, viem, čo behá po rozume Riley.

Sunday, 12 March 2017

Sabrina (1954)

Sabrina: But don't you see, Father? Everything has changed!
Father: Nothing has changed. He's still David Larrabee, and you're still the chauffeur's daughter. And you're still reaching for the moon.
Sabrina: No, Father. The moon is reaching for me.

Sabrina: Ale oci, nevidíš? Všetko sa zmenilo!
Otec: Nič sa nezmenilo. On je stále David Larrabee, a ty si stále šoférova dcéra. A stále sa pokúšaš dosiahnuť na hviezdy.
Sabrina: Nie, oci. To hviezdy sa pokúšajú dosiahnuť na mňa.