Sunday, 23 April 2017

Beauty and the Beast/Kráska a zviera (2017)

LeFou: [singing] No one's slick as Gaston, no one's quick as Gaston
No one's neck is incredibly thick as Gaston
For there's no man in town half as manly
Perfect, a pure paragon
You can ask any Tom, Dick or Stanley
And they'll tell you whose team they prefer to be on!
Who plays darts like Gaston? Who breaks hearts like Gaston?
Who's much more the sum of his parts like Gaston?...
And his name's G-A-S-T... I believe there's another T... It just occurred to me that I'm illiterate and I've never actually had to spell it out loud before...

LeFou: [spievajúc] Nik nie je taký elegán ako Gaston, nik nie je taký rýchly ako Gaston
Nik nemá takú mocnú šiju ako Gaston, 
Niet mužnejšieho muža v celom meste
Dokonalý, dokonalý vzor
Spýtaj sa každého Jana, Joža, Fera
A oni ti povedia s kým chcú byť v družine
Majster v kartách, lámač sŕdc
Ktorého meno je gé-á-es-té...a myslím, že je tam ešte jedno té... Práve mi došlo, že som analfabet a ešte nikdy ho to nehláskoval....

Sunday, 9 April 2017

Fahrenheit 451 - Ray Bradbury (1953)

“We need not to be let alone. We need to be really bothered once in a while. How long is it since you were really bothered? About something important, about something real?” 

"Nepotrebujeme mať pokoj. Potrebujeme mať obavy. Ako dlho to je, čo si mal mal nejaké skutočné obavy? Obavy kvôli niečomu dôležitému, niečomu skutočnému?"