Sunday, 21 May 2017

I'm adult and I'm reading Harry Potter/ Som dospelá a čítam Harryho Pottera

HARRY: You know what I don't understand?
RON: The fact that my family is dirt poor and yet somehow manages to send all seven kids to a luxurious private school?
HARRY: No.
RON: Are you wondering why the school's only physical fitness activity is broom flying, which burns as many calories as riding the bus, and yet there's only one fat kid on campus?
HARRY: Nope.
RON: Are you wondering why such a whimsical and fun school fails to offer any class which promotes the creative arts, such as writing, painting, music, etc.?
HARRY: Well...no. But I am now.
RON: Are you concerned by the fact that the magical population is very small, and as such, the job market for a wizard graduate is almost non-existent, thanks in part to the House Elves? How many candy shops, Ministry employees, and Hogwarts professors does our society need? Economical speaking, things do not bode well for our kind, particularly since we lack any useful Muggle abilities such as computer skills or understanding what an escalator does.
HARRY: Hmm. You make a good point. But that's not what I was wondering.
RON: Are you wondering why students don't fail, drop out, get pregnant, smoke, have acne, or try drugs? ....
HARRY: What's acne? Is that a spell!? It sounds delicious.

HARRY: Vieš, čomu nerozumiem?
RON: Tomu, že sme chudobní ako kostolná myš a aj tak sú schopní poslať svoje deti na prestížnu súkromnú školu?
HARRY: Nie.
RON: Čuduješ sa, že jediná fyzická aktivita je lietanie na metle, pri ktorom človek spáli toľko kalórií ako pri cestovaní autobusom a aj tak na škole nie je jediné tlsté dieťa?
HARRY: Nie.
RON: Rozmýšľaš, prečo taká bláznivá škola vôbec neponúka žiadne kreatívne predmety ako napríklad písanie, výtvarnú či hudobnú výchovu?
HARRY: No... nie, ale teraz už hej.
RON: Trápi ťa to, že čarodejnícka komunita je malá a náš pracovný trh vďaka domácim elfom skoro neexistuje? Koľko obchodov so sladkosťami, zamestnancov ministerstva a učiteľov na Rokforte naša spoločnosť potrebuje? Z ekonomického hľadiska to pre nás vyzerá zle, lebo neovládame žiadne muklovské schopnosti, ako napríklad prácu s počítačom alebo čo robí eskalátor.
HARRY: To máš pravdu. Ale na to som nemyslel.
RON: Myslel si na to, že prečo žiadni žiaci neprepadávajú, neotehotnejú, neodchádzajú zo školy predčasne, nefajčia, nemajú akné alebo neskúšajú drogy? ....
HARRY: Čo je to akné? Je to nejaké kúzlo? Znie to lákavo.

Sunday, 7 May 2017

Kurt Vonnegut - Slaughterhouse 5/Bitúnok číslo 5 (1969)

I've finished my war book now. The next one I write is going to be fun.
This one is a failure, and had to be, since it was written by a pillar of salt. It begins like this:
"Listen:
Billy Pilgrim has come unstuck in time."
It ends like this:
"Poo-tee-weet?"

Už som dopísal tú moju vojnovú knihu. Ďalšia, ktorú napíšem bude zábavná.
Táto je úplný prepadák, ako inak, veď ju napísal solný stĺp. Začína takto:
"Počúvajte:
Billy Pilgrim sa vyslobobodil z času."
A končí takto:
"Čvirik?"