Sunday, 16 July 2017

Kafe med rån/The little old lady who broke all the rules/Zločinecký gang penzistov (2012)

"Not many start a new career in our age."

"Málokto začne novú kariéru v našom veku."
Catharina Ingelman-Sundberg is a Swedish lady, who decided to use the typical Swedish obsession with crime and investigation and make it absurd and absurdly hilarious. Maybe she got inspired by Jonas Jonasson and his The Hundred-Year-Old Man Who Climbed Out of the Window and Disappeared when it comes to the new look at the old people. In her book Kaffe med rån (rån means 1. robbery and 2. waffers) she portrays a group of elderly friends, who ended up in a very poor senior-home. The nurse prohibits them to go out, orders them to go to bed at eight and gives them strange pills after which they feel tired and stupid and the misery doesn't end here! Every month a new measure is announced to save more and more and the elderly are limited to one cup of coffee a day and no dessert ever. They understandably refuse to live their last days like this and decide to rob themselves some serious money to give their life a little bit of extra flavour.
The author created adorably mischievous character of Martha, who is the one, who comes with the idea of becoming a criminal. She might be over 70 years old but her mind is as sharp as a whip. She realizes that the big plans need a lot of training and she persuades her unsuspecting friends into visiting the personnel's gym.
"Listen closely. One can't only take all the time. We have to work to earn it," she told them. "We need to train to improve our physical condition. This is the key to their private gym. In the evening we'll sneak in and train." She hold the key in her hand in a gesture of a triumph."
After a very careful introduction of the idea, that even prison is more comfortable than their senior-home the others find stealing a good idea. Carefully and attentively they make a plan to kidnap two priceless paintings from the National museum of Stockholm and using their fragile and innocent looks they succeed without being suspected. The police have investigated everyone in the museum and they're at loss. Who stole the paintings? The thought of five frail seniors won't even cross their minds. The museum pays the ransom money and the mysterious gang manages to get away with it without being caught again. However, the criminal life is not so easy and one's job is never done. Where are they supposed to hide the ransom money now? They solve this problem as well and expectantly awaiting the luxuries of prison they report themselves.
"No, we actually live in the senior-home Diamant, but we ran away. We moved to the Grand Hotel and we live there now."
"What are you saying? You ran away?"
"Yes, the food was terrible and they locked us in. So we took a taxi and left."
"Aha," said the officer and rubbed his forehead. "Since they locked you in you took the taxi..."
"To the Grand Hotel. And there we made plans to steal the paintings. Unfortunately, not everything went as we planned," continued Martha feeling embarrassed when admitting how hilarious the things ended up. "When we were supposed to collect the ransom, high tide came and all the money disappeared."
Our elderly criminals become cuter and cuter with each chapter because they are portrayed as full-fleshed humans with their own quirks and dreams. Romance has been used and overused and repeated ad nauseam in history but what kind of love still makes you go "aaww" rather than zone out? Cute old people love! 
"Listen and hurry up. Come and have a look at something," screamed Martha. 
Krattan hit the table with his hand and beer splashed our of the glass. "Why do you put up with it? The way she orders everyone around." 
"That's what's so nice, Krattan. She looks after us. Without her we wouldn't be here now." 
Krattan got quiet because he hadn't thought of that before. "But I prefer Stina. She's quiet and doesn't make any fuss about herself. And she's so pretty and elegant." 
"She's a sweet woman but, you know, the world needs all kinds of women."
Nevertheless, if you think the elderly gang wants to get the money solely for the personal reason you're wrong. Their manifesto is heartbreaking:
"The society - The friends of the old ones - has decided to donate the money every year to those who need them. The money can be used only to the purposes listed below. All the senior-homes will be equipped at the least at the same level as the prisons in the country. Computers, hairdresser and pedicure will be available to all its guests. Pleasant trips and humane care services are a must."
The premise is quite original, the story is fun and the characters are adorable, however, the strongest point the story brings is, in my humble opinion, the sad reality of retirement homes full of forgetful and forgotten old people living a life they don't deserve - a fact we all know about but have no plans to change. I recommend to read The little old lady who broke all the rules and go see your grandparents as well.





Catharina Ingelman-Sundberg je švédska autorka, ktorá sa rozhodla využiť typickú švédsku posadnutosť zločinom a vyšetrovaním a vytvoriť príbeh, ktorý je absurdný a jedinečný. Možno, že ju inšpiroval Jonas Jonasson a jeho Storočný starček, aspoň pokiaľ ide o pohľad na starých ľudí. Jej kniha sa po slovensky volá  Zločinecký gang penzistov (čo je príšerný preklad. Je mi jasné, že slovné hračky nie sú sranda, ale toto bola úplná lenivosť!) a je to príbeh o piatych kamarátoch, ktorí na staré kolená skončili vo veľmi zlom domove dôchodcov. Sestra im zakazuje chodiť von, nariaďuje im spať už o ôsmej, dáva im tabletky, po ktorých sú unavení a ohlúpnutí a tam to ani zďaleka nekončí! Každý mesiac príde s novými úspornými opatreniami, aby sa viac ušetrilo, dôchodci sú obmedzení na jednu šálku kávy denne a dezerty sú už minulosťou. Pochopiteľne naši hrdinovia odmietnu prežiť zvyšok života v takýchto podmienkach a rozhodnú sa, že si nakradnú nejaké prašule, aby svoj nudný šedivý život poriadne okorenili.
Autorka vytvorila rozkošne prešibanú postavy Marty, ktorá je tá, ktorá s celým zločineckým nápadom prišla. Má síce na chrbte 7 krížikov, ale jej myseľ je ostrá ako britva. Uvedomí si, že na uskutočnenie veľkých plánov treba nejakú fyzickú výdrž a tak presvedčí svojich kamarátov, aby potajme využívali súkromné fitko, ktoré vlastne patrí personálu.
"Počúvajte. človek predsa nemôže stále iba brať. Musíme si to zaslúžiť," vysvetľovala im. "Musíme trénovať, aby sme si zlepšili kondičku. Tu kľúč je od ich súkromnej telocvičme. Večer sa tam vkradneme a budeme cvičiť." Marta v ruke držala kľúč ako by to bol pohár víťazov.

Po tom ako Marta ostatným veľmi opatrne podstrčí myšlienku, že aj vo väzení je život lepší, zhodnú sa staroušci, že zločin je vlastne celkom dobrý nápad. Starostlivo vypracujú ambiciózny plán na ukradnutie dvoch vzácnych obrazov z Národného múzea v Štokholme a zásluhou ich stareckej krehkosti a nevinnosti ide všetko ako po masle. Polícia už vyspovedala každého a dostali sa do slepej uličky. Kto tie obrazy ukradol? Myšlienka, že by to mohli byť piati penzisti im ani nepríde na rozum. Múzeum zaplatí výkupné a záhadnému gangu to prejde. No ani kriminálny život nie je jednoduchý a zločincov džob nie je nikdy tak úplne hotový. Kde majú penzisti teraz schovať peniaze? Tento problém vyriešia tiež a plní očakávaní väzenského pohodlia sa prídu na stanicu udať.
"No, my vlastne bývame v domove dôchodcov Diamant, ale ušli sme. Presťahovali sme sa do Grand Hotela a tam teraz bývame."
"Čo to hovoríte? Že ste ušli?"
"Áno, jedlo bolo príšerné a držali nás zavretých vovnútri. Tak sme si zavolali taxík a ušli sme."
"Aha," povedal policajt, masírujúc si čelo. "Držali vás zavretých a tak ste si zavolali taxík..."
"Do Grand Hotela. A tam sme vymysleli plán ako ukradnúť tie obrazy. Bohužiaľ, nie všetko vyšlo tak, ako sme si to naplánovali," pokračovala Marta cítiac sa trochu zahanbene, lebo jej bolo do smiechu. "Keď sme si mali vyzdvihnúť výkupné, prišiel príliv peniaze zmizli."
Naši postarší zlodeji sú s každou kapitolou sympatickejší, pretože sú zobrazení ako skutoční ľudia, ktorý sú veľmi svojskí. Romantika sa v príbehoch využíva a zneužíva už celé veky a vznikli stereotypy, z ktorých sa nám všetkým už dvíha žalúdok, ale aká láska nás ešte stále dojme a nie unudí? Láska chutných starých zaľúbených ľudí.
"Poďte sem a rýchlo! Toto musíte vidieť," zvolala Marta.

Krattan udrel do stola až vyšplechlo pivo. "Prečo to znášaš? To ako ťa stále komanduje." "Ale to je na tom to pekné, Krattan. Ona sa o nás stará. Bez nej by sme tu vôbec neboli."
Krattan stíchol, lebo na to vôbec nepomyslel. "Ale ja mám radšek Stinu. Je tichá a nerobí okolo seba humbuk. A tiež je pekná a elegantná."
"Ona je fajn, ale vieš, svet potrebuje každú ženu."
No ak si myslíte, že gang penzistov chce peniaze len pre seba, tak to sa veľmi mýlite. Ich manifest je srdcervúci: 
"Spoločnosť Priatelia penzistov sa rozhodla každý rok venovať peniaze tým, ktorí ich potrebujú. Peniaze sa môžu použiť len na dolu vymenované účely. Všetky domovy dôchodcov budú vybavené aspoň na takej urovni ako väzenia v danej krajine. Všetci hostia budú mať k dispozúcii počítače, kaderníka a pedikúru. Príjemné výlety a humánna starostlivosť sú nevyhnutnosťou!"
Dajte starých ľudí do väzenia: Dôchodcov by sme mali umiestniť do väzenia, lebo tam sa každý deň osprchujú, budú ich sledovať kamerové systémy, dostanú tri jedlá denne, prístup do knižnice, k počítaču, televízoru, do telocvične, budú mať súkromného doktora a v prípade potreby lieky zadarmo. Dajte zločincov do domova dôchodcov a dostanú studené jedlo, večieru o siedmej, dve sprchy týždenne, budú bývať v miniatúrnej izbe a za to zaplatia 4000 dolárov mesačne. Je smutné, že sa o starších staráme horšie ako o väzňov.
Myšlienka knihy je celkom originálna, príbeh je zábavný, postavy podarené, no najsilnejšou stránkou je podľa mňa zobrazenie smutnej reality domovov dôchodcov, kde žijú zábudliví a zabudnutí starí ľudia život, ktorý si vôbec nezaslúžili. To je fakt, ktorý poznáme, ale neponáhľame sa ho zmeniť. Odporúčam vám prečítať si Zločinecký gang penzistov a tiež ísť navštíviť vašich starých rodičov.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.