Sunday, 8 October 2017

Bonnie and Clyde (1967)I've been planning to watch Bonnie and Clyde ever since I came across pictures of Faye Dunaway. After having watched the film I can confirm that she really is the best asset of a movie that probably isn't that much realistic (there's no proof the real Bonnie ever shot or tried to shoot anyone herself) nor the best acted movie in the world.
I know little about the story of Bonnie and Clyde, I admit that without upfront, however, a lot about is still a general mystery. For example: what the hell were they thinking? They say that Bonnie was a bored with her life of a waitress and living with her mother. Clyde had long been a small criminal (had done a short time in prison even) and he probably felt flattered when she showed interest in him. Did they have a deathwish? Did they feel like people without future who just wanted to have their last hurrah before they go out in a big style? Who knows.


Nevermind, let's go back to the film. The characters seem to have as much regards for their future and their lives as the real Bonnie and Clyde probably had. However, they are prettier:-) No surprise there, you'd say but these were 60's and in those times they used to pair pretty young actresses with ugly old (albeit famous) men and pretend they have a chemistry. Faye Dunaway and Warren Beatty are both the same age and equally attractive. It's like the filmmakers finally realized that even women want to look at eye-candies just as much as men do. What's more Faye Dunaway's costumes in the film are to die for. She looks nothing short of terrific in every single scene.


I had mixed feeling while watching the film because the acting was a bit odd. Moreover, their motivations were more said than shown. They clearly suffered from Robin Hood complex and wanted to take the justice in their own hands. In 30's there were many people who lost their homes when they got into financial problems and banks took them.
Nevertheless, Bonnie and Clyde had their fair share of fun but only after they had learned the art of robbery. In the beginning they truly were like prettier versions of Laurel and Hardy - only extreme luck saved them from the consequences because they really weren't very good at what they were doing.
Even though the film feels dated in both good and bad ways, there's one element that speaks to today's audience. It's creepy and eerie how obsessed Bonnie and Clyde seemed to be by taking pictures of themselves and their conquests and adventures. Not that many things changed since 30's.

Bonnie a Clydea som si plánovala pozrieť odkedy som na internete narazila na obrázky Faye Dunaway. Po tom, čo som si film skutočne pozrela potvrdzujem, že ona je skutočne najväčšou prednosťou filmu, ktorý zrejme nebol až tak úplne realistiský (neexistuje dôkaz, že skutočná Bonnie niekoho niekedy zastrelila alebo, že sa o to pokúsila) ani nie herecky najvierohodnejší.
O príbehu Bonnie a Clydea toho viem málo, to priznávam otvorene, no mnoho je stále záhadou. Napríklad: Čo dočerta ich to napadlo? Ževraj Bonnie bola znudená životom čašníčky bývajúcej s matkou. Clyde bol aj predtým drobný kriminálnik (dokonca si posedel aj v base) a cítil sa asi polichotený, keď o neho Bonnie prejavila záujem. Mali tí dvaja v pláne zomrieť? Mali pocit, že nemajú budúcnosť a chceli si iba užiť trochu vzrúša kým odídu vo veľkom štýle? Kto vie.
No nič, poďme teda naspäť k filmu. Postavy z filmu mali rovnako vlažný záujem o svoju budúcnosť a svoje životy ako tí skutoční Bonnie a Clyde. No určite boli krajší:-) To je predsa samozrejmé, povedali by ste, ale film je zo 60. rokov a v tých časoch zvykli dávať dokopy krásne mladé herečky a škaredých starých (aj keď renomovaných) capov a tváriť sa, že tam je ohromná chémia. Faye Dunaway a Warren Beatty boli však obaja v podobnom veku a rovnako atraktívni. Akoby si filmoví tvorcovia konečne uvedomili, že aj ženy sa radi pozrú na nejakého chumkáča. A čo je viac, celá garderóba Faye je dokonalá. V každej scéne vyzerá ohromne.

Z filmu som mala zmiešané pocity, lebo bol starý a na výkonoch to bolo poznať. Navyše som celkom nerozumela motivácii protagonistov. Bolo jasné, že majú nejaký Jánošíkovský komplex a chcú zobrať spravodlivosť do vlastných rúk. V 30. rokoch bolo veľa ľudí, ktorí prišli o domov, keď sa dostali do finančných problémov a banky im ich zhabali.
No Bonnie a Clyde mali o zábavu postarané. Najprv sa museli naučiť lúpežnícke umenie. Na začiatku filmu sú ako takí dvaja krajší dvojníci Laurela a Hardyho - iba obrovské šťastie ich zachránilo pred dôsledkami toho, že vich novom fachu neboli veľmi dobrí. Aj keď film je evidentne starý, či už v dobrom alebo zlom, je tu jeden detajl, ktorý iste osloví dnešných divákov. Je to celkom zvláštne sledovať akú veľkú posadnutosť majú Bonnie s Clydom fotením sa pri svojich dobrodružstvách a výčinoch. Od 30. rokov sa toho asi tak veľa nezmenilo.
No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.